Sunday, March 1, 2009

Today : File synchronization

File synchronization dalam perkomputeran adalah proses untuk memastikan dua atau lebih lokasi yang mempunyai fail yang sama dan up-to-date. Apabila fail ditambah, diedit atau dipadam pada satu lokasi, proses synchronization akan menambah, mengedit atau memadam fail yang sama pada lokasi yang lagi satu.

File synchronization terbahagi kepada:

  1. One-way
    • Dipanggil pencerminan (mirroring)
    • Fail hanya di salin dari lokasi asal kepada lokasi target atau lokasi yang lain tetapi tiada fail yang akan di salin kepada lokasi asal.
  1. Two-way
    • Fail disalin di kedua-dua arah
    • Memastikan dua lokasi sync antara satu sama lain

No comments:

Post a Comment